Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Subsidieoproep: innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie

Stichting Suffugium is een kleinschalige subsidieverstrekker op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het doel om talentvolle onderzoekers op weg te helpen door middel van kortlopende subsidies. 

Jaarlijks is €25.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Vanaf 1 april 2022 is het weer mogelijk om je onderzoeksaanvraag in te dienen.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ondersteunt Suffugium bij het uitzetten van de jaarlijkse oproep en het verspreiden van resultaten van gesubsidieerde projecten. De Wetenschappelijke raad van het Kenniscentrum buigt zich over de binnengekomen subsidieaanvragen en adviseert Suffugium bij de toekenning van de subsidie.

Uitgangspunten van de subsidie

Subsidie

Jaarlijks is € 25.000,- beschikbaar.

Inhoudelijke focus

Het onderzoek dient een duidelijke focus op kinder- en jeugdpsychiatrie te hebben. Het werkveld heeft baat bij het onderzoek door inzicht in en het verbeteren van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg of deskundigheidsbevordering bij professionals. Een onderzoek naar de brede jeugdhulp hoort hier niet bij.

Met het oog op huidige maatschappelijke vraagstukken vraagt Suffugium speciale aandacht voor voorstellen die zich richten op kinderen en jongeren:

  • met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
  • met een vluchtelingen- of migratieachtergrond
  • uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status

Het blijft hiernaast mogelijk om aanvragen in te dienen die zich richten op andere belangrijke thema’s in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Type onderzoeker

Suffugium nodigt onderzoekers binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, die verfrissende ideeën hebben en buiten de gebaande paden kunnen denken, uit om een aanvraag in te dienen. De voorkeur gaat uit naar een talentvolle onderzoeker (gepromoveerd of ongepromoveerd) die nog geen grote subsidies (zoals een VENI, of een andere grote ZonMw- of NWO-subsidie) binnengehaald heeft, maar het in zich heeft om een belangrijke speler te worden op onderzoeksgebied. De subsidie kan gebruikt worden om hier een start mee te maken.

Type onderzoek

Kortlopend: de subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een pilot op te zetten ter voorbereiding op een groter onderzoek, of als aanvulling op een grootschaliger onderzoek. In het laatste geval moet financiering van het grootschalige onderzoek gewaarborgd zijn. Ook een eenmalig onderzoek behoort tot de mogelijkheden. Het onderzoek mag zowel fundamenteel wetenschappelijk als toegepast zijn.

Onderzoeksaanvraag

Onderzoeksaanvragen moeten ingediend worden via een beknopt vaststaand format. Het onderzoek dient in de eerste plaats voldoende wetenschappelijke kwaliteit te bezitten (methodologisch goed opgezet vanuit een concrete onderzoeksvraag), ten tweede is relevantie en ten slotte het innovatieve karakter van belang. Een plan voor disseminatie en implementatie van de onderzoeksresultaten vormt een belangrijk onderdeel van de subsidieaanvraag.

Begeleiding

De onderzoeker moet tijdens het onderzoek voldoende wetenschappelijk en methodologisch ondersteund worden. Bijvoorbeeld door een ervaren senior onderzoeker binnen de eigen organisatie of door een wetenschappelijke instantie die betrokken wordt bij het onderzoek.

Verantwoording

Bij het afronden van het onderzoek is een financiële verantwoording vanuit de reguliere boekhouding voldoende. Deze is afgedekt door een accountantsverklaring op de totale administratie/jaarrekening.

Dien je ingevulde aanvraagformulier in vóór 1 september 2022. Voorstellen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Suffugium en het Kenniscentrum maken de toekenning bekend rond 1 december 2022.

Beoordeling via de Wetenschappelijke raad

Na ontvangst en screening beoordeelt de Wetenschappelijke raad van het Kenniscentrum de aanvragen op relevantie voor het werkveld, haalbaarheid en onderbouwing van het onderzoek. Als uitkomst van deze beoordeling geeft de Wetenschappelijke raad een advies aan Suffugium. Suffugium is de beslissende partij voor het toekennen van de subsidie.

Toekenning en disseminatie

Bij toekenning van de subsidie zal het Kenniscentrum hier aandacht aan besteden via de gebruikelijke kanalen. Ook wanneer een onderzoeksproject is afgerond zal het Kenniscentrum dit onder de aandacht brengen. De onderzoeker is daarnaast verantwoordelijk voor de disseminatie van het onderzoek via andere kanalen.

Dien uiterlijk 31 augustus je aanvraag in!

Neem contact op en ontvang het aanvraagformulier per e-mail. Stuur een e-mail naar Marieke Zwaanswijk via m.zwaanswijk@kenniscentrum-kjp.nl.

Bron: Kenniscentrum-kjp