Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek naar gebruik van sociale media bij jongeren die zelfmoord pleegden

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen heeft, kunnen nadelige effecten zoals cyberpesten, online uitdagingen, sociale vergelijking en imitatie suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig empirisch bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfmoord van adolescenten.
Social media
Foto door Robin Worrall via Unsplash

Het onderzoek had tot doel digitale suïcidepreventiestrategieën te ontwikkelen door de betekenis van sociale media in het leven van jonge suïcideslachtoffers te onderzoeken en de schadelijke en ondersteunende effecten van het gebruik van sociale media op hun welzijn en leed op te helderen.

Methode

Van 35 adolescenten die in Nederland door suïcide zijn overleden (43% van alle adolescenten die in dat jaar door zelfmoord zijn overleden) werden gegevens geanalyseerd uit een psychologisch autopsie-onderzoek. Dit waren 18 meisjes en 17 jongens. Allen waren jonger dan twintig jaar, met een gemiddelde van zeventien jaar. Interpretatieve fenomenologische analyse werd uitgevoerd van 55 semigestructureerde interviews met leeftijdsgenoten en ouders van de overledenen.

Resultaten

Jongeren hebben baat gehad bij lotgenotencontact en herstelverhalen. Er werden echter verschillende thema’s besproken die betrekking hebben op de schadelijke effecten van sociale media, waaronder afhankelijkheid, triggers en imitatie, uitdagingen, cybervictimisatie en psychologische beknelling. De thema’s afhankelijkheid en triggers en imitatie waren meer opvallend bij jonge vrouwen. Een groep meisjes cultiveerde een online identiteit rond hun suïcidale gedachten en gedrag. Nabestaanden, met name ouders, stonden voor verschillende uitdagingen om met de adolescenten te praten over het gebruik van sociale media, waaronder online anonimiteit en de geslotenheid van jongeren.

Conclusie

Op basis van de bevindingen bevelen de onderzoekers aan om in het onderwijs de digitale geletterdheid van ouders, gezondheidswerkers en opvoeders te stimuleren, gewetensvol gebruik van sociale media bij jongeren te ondersteunen en de preventie van cyberpesten uit te breiden. De onderzoekers moedigen verder onderzoek aan om te kijken hoe virtuele sociale netwerken suïcidegedachten en -gedrag in stand kunnen houden, en om de effectiviteit van digitale interventies, zoals gemodereerde ondersteuning door leeftijdgenoten en het gebruik van positieve rolmodellen, verder te onderzoeken.

Onderzoek – Social media use of adolescents who died by suicide: lessons from a psychological autopsy study

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov