Proefschrift

The development of children in foster care

In deze rubriek komt een promovendus aan het woord. Waar ging het onderzoek over? En wat hebben professionals eraan in de praktijk?

How do genes get outside the skin?

In deze rubriek komt een promovendus aan het woord.