Home Actueel Pagina 2

Actueel

Nieuwe jgz-richtlijn Ouder-kindrelatie

De nieuwe jgz-richtlijn Ouder-kindrelatie helpt je - als professional - mogelijke problemen bij kinderen vroeg te signaleren en ouders te ondersteunen in hun rol.

Hoe reageert het brein van ouders op feedback over hun kind?

Ouders blijken behoorlijk gevoelig voor feedback die ze over hun kind ontvangen. Hoe gevoelig is bovendien afhankelijk van de (‘roze’) bril waarmee ze naar hun kind kijken. Dit alles is terug te zien in hun brein.
Trauma

Kijktip | Online sexting, exposing en gevolgen

Amsterdamse jongeren uit het zicht. Er is toenemende zorg vanuit experts, instanties en de gemeente over jongeren in Amsterdam die uit het zicht raken en in uitbuitingssituaties terecht komen.  

Nieuwe nummer Kind en Adolescent Praktijk nu online!

De nieuwste editie van Kind en Adolescent Praktijk is verschenen!
Trauma

Introductie Nederlandse editie Integrative Parenting

Debra Wesselman is, naast Cathy Schweitzer, auteur van het boek Integrated Parenting dat in het Nederlands is vertaald en recent is verschenen: Integratief opvoeden.

Steeds meer jeugd in de knel – geen plek bij de ggz

Drie maanden na een eerdere uitvraag onder 33 zorgaanbieders en de Nederlandse ggz, blijkt dat steeds meer jeugd acute intensieve hulp nodig heeft, maar die niet kunnen krijgen.

Gesignaleerd | Behandeling van zelfverwonding: een praktische handleiding

Dit naslagwerk biedt actuele, wetenschappelijke kennis over de verschillende vormen en oorzaken van zelfverwonding, over de relatie tussen zelfverwonding en suïcidaliteit, en over hoe zelfverwondin...

Nieuw wetsvoorstel om suïcidepreventie bij wet te regelen

CU, PVDA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50Plus hebben een nieuw wetsvoorstel ingediend voor integrale suïcidepreventie. Het voorstel heeft de steun van D66.

Hoe droom je jezelf sterker

Onderwijspsycholoog Tim Post legt uit in het NOS Jeugdjournaal : Lucide dromen in 3 stappen.

Wij zoeken: redactielid voor coördinatie van recensies

De redactie van Kind en Adolescent Praktijk is op zoek naar een nieuw redactielid voor de invulling van de vaste rubriek 'Gezien en gelezen'.