Home Tags Suicidepreventie

suicidepreventie

Suïcidaal gedrag

Meisjes communiceren anders dan jongens over suïcidale gedachten

Elias Balt deed onderzoek naar de verschillen in suícide-gerelateerde communicatie bij jongens en meisjes.

Nieuw wetsvoorstel om suïcidepreventie bij wet te regelen

CU, PVDA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50Plus hebben een nieuw wetsvoorstel ingediend voor integrale suïcidepreventie. Het voorstel heeft de steun van D66.

Vroegtijdig onderkennen van psychische problemen bij studenten

Psychische problemen bij studenten hangen vaak samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten en een grotere kans op werkloosheid. Het onlangs afgeronde onderzoek naar Caring Universities was erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen. Een ander doel was het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van preventieve en vroege interventies.    
Abonneren