Home Magazine Ten Geleide

Ten Geleide

Ten geleide | Samenwerken met cliënten

Iedereen die tegenwoordig subsidieaanvragen schrijft, weet dat een belangrijk onderdeel van die aanvraag gaat over samenwerking met de doelgroep. Cliëntparticipatie heet dat. Maar niet alleen bij het aanvragen van subsidies, ook in zorginstellingen is samenwerken met cliënten een belangrijk punt op de agenda.

Zonder morren

Toen corona het openbare leven behoorlijk begon te bepalen, was dat bij ons thuis niet anders. We werkten zoveel mogelijk thuis, staakten onze hobby's en activiteiten buiten de deur en aangezien de scholen dicht- gingen, moesten wij als ouders toezien op de leervorderingen van onze twee zoons, beiden zestien jaar. Ze zijn, om het mild uit te drukken, geen fan van school.

Boze jongens

Onlangs keek ik naar de film Rotjochies van regisseur Maasja Ooms (u weet wel, zij maakte ook de film Alicia). Rotjochies is een documentaire over jongens (en trouwens ook meisjes) die niet deugen. Pubers met ernstige gedragsproblemen die vaak niet meer thuis kunnen wonen, niet meer naar school gaan of in contact zijn gekomen met de politie.

Effectieve therapeuten

In dit nummer van Kind en Adolescent Praktijk besteden verschillende auteurs aandacht aan werkzame factoren in de behandeling die niets te maken hebben met aard van de specifieke interventie.

Leren van casussen

'Leren van casussen' is het buzz- woord in de Jeugdhulp. Je vindt het als speerpunt in vrijwel elk transformatieplan van iedere regio. We bespreken casuïstiek met elkaar, in expertteams, aan ontwikkeltafels of in reflectiebijeenkomsten en willen daarvan leren.

Werkplaatsen voor praktijkvragen

In een academische werkplaats komen mensen met verschillende achtergronden en expertise bij elkaar om kennis te bundelen en toegankelijk te maken voor gebruik in de praktijk.

Passen de leraren?

Onlangs las ik in de krant opnieuw een bericht over het lerarentekort in het basisonderwijs. Een school in Hoorn vraagt ouders om bij te springen zodat de leerlingen toch op school kunnen blijven. Deze ouders kunnen de kinderen begeleiden bij hun weektaak, een beetje oppassen en wat educatieve spelletjes spelen.

Praktijkonderzoek

In de instelling waar ik werk, doen we ook onderzoek. Dat onderzoek richt zich op verschillende thema’s, maar altijd heeft dat onderzoek te maken met jeugdigen en psychische problemen. De laatste tijd valt in gesprekken steeds vaker de term praktijkonderzoek. “Praktijkonderzoek is belangrijk en daar moeten we ons meer op toeleggen,” klinkt het dan.

Over gereedschap en vakmanschap

In dit nummer vindt u drie artikelen over de ontwikkeling van instrumenten om problemen in kaart te brengen en te klassificeren. Mooi vind ik dat. Een goed instrumentarium kan professionals ondersteunen in hun werk. Immers, net zoals de tuinman of de timmerman, heeft ook de vakman (of vakvrouw natuurlijk) in de jeugdhulp behoefte aan deugdelijk gereedschap.

Evidencebased werken: wat werkt er precies?

Evidencebased behandelen staat hoog in het vaandel van behandelaren in onze sector: Doen waarvan is aangetoond dat het werkt.