Integraal werken

Integraal werken

Nieuw domeinoverstijgend kennisplatform over multiproblematiek

De problemen waar gezinnen met multiproblematiek tegen aanlopen, lopen door alle domeinen (zorg, onderwijs, veiligheid, sociaal leven). Professionals die hulp geven, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken, wat een hele uitdaging kan zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut stellen daarom hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: […]