Home Tags Uithuisplaatsingen

uithuisplaatsingen

Werk in uitvoering | Uithuisplaatsingen in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zijn relatief veel uithuisplaatsingen. Onderzoek moet aantonen hoe dit komt en hoe het aantal omlaag kan. Met jongeren, ouders en professionals willen we de bevindingen duiden en voorstellen ter verbetering doen.

Kijktip! Goede moeders, 2Doc

Sylvia von Kosposth, verloskundige, ontdekt dat veel uithuisplaatsingen voortvloeien uit slecht gefundeerde rapportages.