Home Tags Gezinshuizen

gezinshuizen

Nieuw platform ‘Gezinshuizen samen sterk’

Samenwerken aan de professionalisering van het gezinshuiswerkveld door ervaringen en kennis te delen.

De ingewikkelde relatie tussen gezinshuis en ouders

Zo stemmen beide partijen op elkaar af | Een gezinshuis is een kansrijke plek voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Toch gaat het bij veel plaatsingen mis. Een van de redenen is de complexe relatie tussen gezinshuisouders en ouders. Dit artikel laat zien hoe zij in hun dagelijkse interactie op constructieve wijze kunnen samenwerken.