Home 2020

Laatste artikelen

Effectieve korte interventies ADHD en druk gedrag

Effectiever psychosociale behandelingen voor kinderen met ADHD of druk gedrag, hun ouders en hun leerkrachten. Daar wilde het consortium PAINT (Psychosociale ADHD-interventies) met zijn onderzoeken aan werken.

PrivacyApp Jeugd goed gebruikt

Ruim 1000 professionals uit de Jeugdhulp en Jeugdbescherming gebruiken maandelijks de PrivacyApp Jeugd. De gebruikers evalueren de app positief. Ze vinden er antwoord op privacyvragen of gebruiken hem om met jeugdigen of hun ouders het gesprek over privacy en gegevensuitwisseling te voeren.

Wisseling wacht bestuurders Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het bestuur van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie wisselt gedeeltelijk van wacht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2020 trad bestuurslid Lilian Tham officieel aan als nieuwe bestuursvoorzitter, en stelden Ramón Lindauer en Marco Bottelier zich voor als nieuwe bestuursleden.

Verkenning kenniscentra: Psychische zorg van 0 tot 100

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenpsychiatrie van elkaar leren, zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige, ernstige psychische problemen?

Kijktip | Louis Theroux: Medicated Kids, vrijdag 26 juni 21.20 uur op NPO 3

Louis Theroux onderzoekt waarom zo veel Amerikaanse kinderen zo veel medicijnen krijgen. Is er iets mis met ze, of vooral met hun omgeving?

Weinig bewijs voor werkzaamheid EndeavorRx, de therapie-game voor ADHD

Op 15 juni 2020 gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), toezichthouder voor voeding en geneesmiddelen, goedkeuring voor de game EndeavorRx als mogelijke behandeling voor ADHD symptomen bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. De werkzaamheid van de game kan echter niet worden aangetoond.

 

Acht nieuwe expertisecentra voor complexe jeugdhulp

Om jongeren met meervoudige en complexe problematiek adequaat te ondersteunen komen er verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. De coördinatie komt in handen van de gemeenten, maar het kabinet stelt op verzoek van de Tweede Kamer vanaf 2021 jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar voor de centra.

Psychische klachten van ouders zijn van grote invloed op het jonge kind

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Voor Mijke Lambregtse, (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het Erasmus MC) reden om zich sterk te maken voor het verbeteren van de zorg aan deze kwetsbare ouders.

App voor jongeren met depressieve klachten

Depressieve jongeren krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Zij weten niet dat ze depressief zijn of schamen zich voor hun klachten. Het Trimbos-instituut en GGZ Oost Brabant ontwikkelde samen met jongeren en hulpverleners de app Boost My Mood voor jongeren met depressieve klachten.

Voorlopig laatste versie richtlijn GGZ en corona

9 Juni jl. is de voorlopig laatste versie van de corona richtlijn ggz gepubliceerd.