Home 2020

Laatste artikelen

Eetstoornissen

Workshop Baas over Obesitas tijdens CGW-congres 2020

13 maart a.s. vindt het congres ‘Terug naar de basis’ van het VGCt plaats. Een mooi programma, met onder meer de workshop Baas over Obesitas: Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met obesitas – groepsbehandeling voor jongeren met obesitas. Door Drs. Leonie van Ginkel en drs. Hester Baving, Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.

Eetstoornissen

Proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen van start

Op 1 februari is een proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen gestart. Doel is om jongeren met een eetstoornis eerder en beter te herkennen. te begrijpen en te behandelen, al dan niet in combinatie met andere (psychische) problemen.

 

Hoog risico op depressie voor kind met ouders met depressie

In haar proefschrift ‘Breaking the cycle? Intergenerational transmission of depression/anxiety and opportunities for intervention’ onderzoekt Petra Havinga (UMCG) onder meer in hoeverre kinderen van depressieve of angstige patiënten kans hebben om zelf ook deze psychische aandoeningen te ontwikkelen.

Nieuwe verwijsafspraken ggz

Op 1 januari 2020 zijn nieuwe verwijsafspraken binnen de ggz ingegaan. De afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz.

 

 

Trauma

Boekrecensie | Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Als GZ-psycholoog heb ik regelmatig getraumatiseerde kinderen behandeld die opgroeien in een pleeggezin. Deze kinderen zijn in het verleden vaak blootgesteld aan meerdere traumatische gebeurtenissen.

Boekrecensie | Gebruik de therapeutische relatie

‘De therapeutische relatie bij cognitieve gedragstherapie’,
Kazantzis, Dattilio, Dobson, 2019

Aantal langdurig thuiszittende leerlingen gestegen

Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat is in 2019 gestegen naar 4790. In 2018 waren er 4479 thuiszitters.

Gedrag ouders van invloed op mate van zelfcontrole bij tieners

Het gedrag van ouders is van invloed op de mate van zelfcontrole van hun tieners, ook al brengen tieners als ze ouder worden, minder tijd door met hun ouders thuis en juist meer met vrienden.

Mind my mind, animatie over verliefdheid en autisme

Nu in de bioscoop. Mind my mind is een ontroerende animatie, gemaakt door Floor Adams, over verliefdheid en autisme. De film biedt een inkijkje in het hoofd van Chris, een jongen die houdt van rust, overzicht en modelvliegtuigjes.

Om suïcide onder jongeren vaker te voorkomen is nieuwe aanpak nodig

Voor een betere suïcidepreventie onder jongeren, zijn nieuwe manieren van samenwerking nodig. Dat beveelt een commissie aan, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar jongeren die zelfmoord plegen.